Podmienky


PODMIENKY POUŽÍVANIA SPOMIENKOVEJ STRÁNKY:

Toto je spomienková stránka pre rodinu a priateľov, ktorí smútia nad stratou milovaného človeka.

  • Ste osobne zodpovedný za obsah všetkých správ, ktoré zverejníte. Akonáhle správu publikujete, je viditeľná aj pre ostatných používateľov.

  • Vaše kondolenice musia byť podpísané plným menom.

 Je zakázané uverejňovať:

  • Príspevky alebo kondolencie, ktoré sú hanlivé alebo urážajúce, obsahujú reklamu, porušenie autorských práv, alebo sú inak v rozpore so slovenskými zákonmi. V prípade porušenia tejto podmienky, budú odstránené bez predchádzajúceho upozornenia. 

  • Osobné útoky, vyhrážky, hanlivé príspevky alebo šírenie klebiet a iné nevhodné príspevky, ktoré by sa mohli dotknúť jednotlivých ľudí.

  • Obscénne a inak urážlivé výroky a príspevky. 

  • Zdieľanie a šírenie materiálu chráneného autorskými právami je bez predošlého súhlasu.

  • Príspevky, ktoré obsahujú reklamu alebo iné pokusy predávať produkty alebo služby.

  • Neuverejňujte rovnaké príspevky viackrát (spam).

  • Nie je dovolené pridávať odkazy na stránky s obsahom, ktorý by mohol viesť k trestnej činnosti alebo je hanlivý, urážajúci, rasistický, výhražný, obscénny, pornografický, alebo inak v rozpore so slovenskými zákonmi.  

  • Príspevky v rámci poslednej rozlúčky so zosnulým nie sú vopred schvaľované, ale sú podľa možnosti priebežne kontrolované. Náš partner Adstate s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť alebo vymazať nevhodné príspevky. V prípade opakovaného porušovania pravidiel má tiež Adstate s.r.o. právo odosielateľa vylúčiť. 


PODMIENKY PRE VYTVORENIE SPOMIENKOVEJ STRÁNKY:

§1

Konanie nášho partnera Adstate s.r.o. je v súlade so slovenským právom a neakceptuje obsah, ktorý môže mať za následok trestnú zodpovednosť alebo je hanlivý, urážajúci, rasistický, výhražný, obscénny alebo inak v rozpore so zákonmi a predpismi.

 

§2

Osoba zodpovedná za spomienkové stránky musí byť vybraná a schválená rodinou a je osobne zodpovedná za obsah uverejnený na spomienkovej stránke zosnulého. Uistite sa prosím, že stránka, ktorú vytvoríte, bude vytvárať úctivý obraz o danom zosnulom. Každý, kto stránku navštívi a kto zosnulého poznal, môže zanechať kondolenciu alebo inú spomienku, tieto môžete prijať alebo odstrániť.

 

§3

Na zverejnenie príspevkov iných ľudí obsahujúcich duševné vlastníctvo je potrebný ich predchádzajúci súhlas. Príkladom duševného vlastníctva sú obrázky, texty, videá a hudba. Osoba, ktorá bola menovaná zodpovednou za stránku musí zabezpečiť, že jej obsah nie je v rozpore so zákonom o duševnom vlastníctve a autorskými právami.

 

§4

Zneužitie našich spomienkových stránok na komerčné účely ako je skrytá reklama, môže viesť k vylúčeniu zo stránky.

 

§5

Vyhradzujeme si právo odstrániť obsah, ktorý porušuje pravidlá, a zmeniť podmienky používania spomienkových stránok a to bez predchádzajúceho upozornenia.

 

§6

Naše spomienkové stránky nemôžu byť využívané na súkromnú komunikáciu , poznámky alebo iné správy ostatným skupinám a používateľom stránky.