Podmienky služby


Podmienky používania

A) Podmienky objednávania a doručovania kytíc

1 Služba a zúčastnené strany

Bežná zásielková služba, ktorá je na Slovensku dostupná pre všetky pohrebníctva. Každé si môže vybrať, ktoré kvetinárstvo využije na tvorbu a donášku produktov a takisto, či objednávka a platba pôjde priamo do kvetinárstva či cez pohrebníctvo. Riešenie elektronického obchodu s kyticami a s ním spojený faktúrovací proces spravuje Adstate v spolupráci s TrustPay a.s. . Každé pohrebníctvo v spolupráci s vybraným kvetinárstvom doplní do obchodu produkty a ceny. Na potvrdení o objednávke sa uvádza, kto ju prevezme a tovar dodá.

Službu môže používať každý, kto dovŕšil vek 18 rokov.

 

2 Popis produktu

Všetky produkty sú dielom ručnej práce miestnych kvetinárstiev. Produkty zobrazené na fotografiách sa podobajú doručenému produktu v čo najviac ohľadoch. Keďže dostupnosť niektorých kvetov je rozdielna, môže sa stať, že niektoré kvety sa nahradia podobnými v rovnakej cenovej hladine. Vždy je však snaha, aby sa doručený produkt zhodoval so zobrazeným, a teda aj objednaným na fotografii.

Viacero produktov môže byť vyhotovených až v troch veľkostiach, pričom fotografie zobrazujú strednú veľkosť, pokiaľ sa neuvádza inak. Menšie a väčšie sú odlišné, pričom veľké kytice môžu tiež zahŕňať dodatočné prvky ako napríklad zeleň.

 

3 Ceny
Zobrazené ceny zahŕňajú DPH. Cena produktov, ktoré sú dostupné vo viacerých veľkostiach, sa uvádza pri objednávaní, kde sa vyberá veľkosť. K cene produktu sa zarátava aj poplatok za doručenie, ktorý sa môže líšiť vzhľadom na miesto doručenia - obrad či súkromnú adresu.

 

4 Dodací čas a termíny
Doručenie kytíc na obrad prebehne po konzultácii s pohrebníctvom ešte pred samotným obradom. Aby sa zaistilo doručenie načas, objednávka sa musí zadať najneskôr v posledný pracovný deň pred samotným obradom do 12:00. Ak má objednávka zahŕňať stuhy s vytlačeným textom, posledný termín na objednávku je dva pracovné dni pred obradom do 12:00. Objednávky po týchto termínoch sa doručia len ak to bude možné. Objednávka sa v opačnom prípade zruší a zaplatená suma sa vráti.

Donášky na súkromné adresy prebiehajú nepretržite a vybavia sa do jedného až troch pracovných dní po obrdžaní objednávky. V prípade neočakávaných udalostí ako extrémne počasie, ktoré by spôsobilo, že doručenie neprebehne načas, objednávka sa dodá čo najskôr to bude možné. Ak príjemca nebude doma a pri objednávke sa neuviedla donáška k dverám alebo susedovi, vráti sa späť do kvetinárstva. Príjemca sa potom skontaktuje s kvetinárstvom a dohodne vyzdvihnutie či doručenie tovaru v neskorší čas a deň. Doručenie zabezpečuje kuriérska služba.

 

5 Objednávanie a potvrdenie objednávky
Rezervácia vzniká po dokončení platby. Potvrdenie, ktoré zahŕňa všetko o objednávke, bude doručené e-mailom. Ak by sa vyskytla udalosť, ktorá by znemožnila doručenie objednaného produktu za stanovenú sumu na dané miesto včas, kvetinárstvo okamžite kontaktuje kupujúceho a dohodne sa na ďalšom postupe. Kupujúci sa môže rozhodnúť, či objednávku zruší a suma sa mu vyplatí späť.

Cena produktov, ktoré sú dostupné vo viacerých veľkostiach, sa uvádza pri objednávaní, kde sa vyberá veľkosť. K cene produktu sa zaratáva aj poplatok za doručenie, ktorý sa môže líšiť vzhľadom na miesto doručenia - obrad či súkromnú adresu.

 

6 Platba
Platba sa uskutočňuje prostredníctvom kreditnej alebo debetnej karty a je súčasťou objednávky. Platná karta, ktorú banka autorizovala na platby online, je nevyhnutná. Riešenie platby zabezpečuje TrustPay a.s. a samotnú platbu Adstate s.r.o.. Tieto spoločnosti sú profesionálne a ich najvyššou prioritou je bezpečnosť platby. Peniaze sa z karty odpočítajú hneď po objednávke a nie až po doručení produktu.

 

7 Reklamácie
Pokiaľ je kvalita produktu či doručenia nevyhovujúca, kupujúci musí kontaktovať kvetinárstvo, ktoré produkt doručilo. Kontaktné údaje sa nachádzajú na doklade o prijatí objednávky. Kontaktné údaje na pohrebnú službu sa nachádzajú vždy na webstránke, na ktorú odkazuje objednávka. Reklamáciu je potrebné zadať čo najskôr po doručení a musí obsahovať minimálne číslo objednávky, popis závady a kontaktné údaje na osobu, ktorá reklamuje.

 

8 Právo na odstúpenie
Objednávateľ kytíc má právo na odstúpenie od objednávky podľa ustanovení Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v aktuálnom znení a v prípade, že kvetinárstvo ešte nezačalo s výrobou zvolenej kytice.

 

9 Osobné údaje
Všetky informácie o zákazníkovi sú obchodným tajomstvom. Spoliehame sa na presné údaje o kupujúcom pre prípad, že by sme sa s ním museli skontaktovať. Tieto údaje bez predošlého súhlasu klienta nezdieľame s tretími stranami.

 

10 Vlastníctvo
Všetky materiály a informácie vrátane fotografií v internetovom obchode podliehajú autorskému zákonu a bez súhlasu Adstate s.r.o. sa nemôžu voľne kopírovať alebo používať.


B) Podmienky spomienkovej stránky

1 Vloženie odkazu do knihy návštev

Toto je spomienková stránka pre rodinu a priateľov, ktorých opustil milovaný človek a smútia za ním. Majte preto úctu voči rodine zosnulého a najbližším.

Za vami zverejnený obsah osobne zodpovedáte.

Pokiaľ sa rodina nerozhodla, že pred zverejnením najprv odsúhlasí každý príspevok, Váš pozdrav sa zobrazí ostatným v momente jeho publikovania.

Pod pozdrav sa musíte podpísať vlastným menom.

Nepovolíme:
Pozdravy alebo odkazy, ktoré sa zdajú hanlivé alebo urážlivé, ktoré obsahujú reklamu, porušujú vlastnícke práva či inak porušujú slovenské zákony. Takéto správy sa zmažú bez udania dôvodu.

Osobné útoky, vyhrážky, ohováranie či klebety alebo iné detaily, ktoré môžu zneuctiť dotknuté osoby.

Nadávky alebo iné pohoršujúce výrazy.

Zverejnenie obsahu, ktorý podlieha vlastníckemu právu bez predchádzajúceho súhlasu.

Správy, ktoré obsahujú reklamu či inak sa snažia predať tovary a služby.

Správy, ktoré viackrát obsahujú rovnaký text (spamming), alebo viackrát opakujú časť textu (flooding).

Odkazy na stránky s obsahom, ktorý môže viesť k trestnému stíhaniu, či hanlivému, rasistickému, výhražnému, obscénnemu, pornografickému alebo inému materiálu, ktorý porušuje slovenské zákony alebo zvyky.

Administrátori stránky z Adstate s.r.o. a náš partner Adstate AS, si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť alebo zmazať nevhodné správy. V prípade opakovaného porušenia pravidiel bude zodpovedným osobám zablokovaný prístup.

 


2 Zriadenie spomienkovej stránky

 

§1 Vychádzame zo slovenských zákonov a neakceptujeme obsah, ktorý môže viesť k trestnému stíhaniu, či hanlivému, rasistickému, výhražnému, obscénnemu, pornografickému alebo inému materiálu, ktorý porušuje príslušné zákony alebo nariadenia.


§2 Rodina alebo pohrebná služba vykonávajúca obrad je zodpovednou stranou, ktorá sa bude starať o príslušnú spomienkovú stránku zosnulého a bude zodpovedná za obsah, ktorý sa na nej zverejňuje. Uistite sa, že na vami vytvorenej spomienkovej stránke je reprezentatívna a úctivá fotografia zosnulého. Takisto je možné voliteľne odsúhlasiť alebo zablokovať príspevky označené ako "Kondolencie", ktoré môže každý návštevník stránky napísať.


§3 Na zverejnenie duševného vlastníctva iných osôb je potrebný súhlas. Príkladom takého sú obrázky, texty, filmy či hudba. Každý, kto na stránke zverejní obsah, je výhradne zodpovedný za to, že neporušuje právo na duševné vlastníctvo či autorské práva.


§4 Zneužitie našich spomienkových stránok na komerčné účely ako napríklad skrytá reklama povedie k zrušeniu prístupu.


§5 Vyhradzujeme si bez ďalšieho upozornenia právo na zmazanie obsahu, ktorý porušuje pravidlá.


§6 Naše spomienkové stránky sa nemôžu používať na súkromnú komunikáciu, posielanie správ či odkazy uzavretým skupinám alebo iným používateľom stránok.