Mária Vrťová

  • Narodený/á: 2 januára 1935
  • Zomrel/a: 21 novembra 2018

Posledný krát tu
šepkáme do ticha,
že sa raz stretneme
je naša útecha.
Na spomienkovej stránke môžete zanechať na počesť zosnulej osoby vašu kondolenciu, zapáliť sviečku, zakúpiť kvety v e-shope priamo na pohreb alebo prispieť darom.

Banská Štiavnica
24 Novembra 2018 13:00

Základné informácie o pohrebe

Dátum a čas pohrebu 24/11/2018 13:00 Banská Štiavnica


Zádušná sv. omša

Nanebevzatia Panny Márie, 96901, Banská Štiavnica

Pohreb

Dom rozlúčky Frauenberg, Jozefa Karola Hella, 96901, Banská Štiavnica