Július Rafaelis

  • Narodený/á: 17 decembra 1965
  • Zomrel/a: 16 decembra 2018

Posledný krát tu
šepkáme do ticha,
že sa raz stretneme
je naša útecha.
Na spomienkovej stránke môžete zanechať na počesť zosnulej osoby vašu kondolenciu, zapáliť sviečku, zakúpiť kvety v e-shope priamo na pohreb alebo prispieť darom.

Banská Belá

Základné informácie o pohrebe

Dátum a čas pohrebu 20/12/2018 14:00 Banská Belá


Pohrebný obrad

Kostol sv Jána apoštola a eveanielistu, 96615, Banská Belá

Kremácia

Krematŕium Kremnička, Kremnička, 97405, Banská Bystrica