Mária Vicianová

  • Narodený/á: 4 júla 1930
  • Zomrel/a: 4 januára 2019

Posledný krát tu
šepkáme do ticha,
že sa raz stretneme
je naša útecha.
Na spomienkovej stránke môžete zanechať na počesť zosnulej osoby vašu kondolenciu, zapáliť sviečku, zakúpiť kvety v e-shope priamo na pohreb alebo prispieť darom.

Banská Štiavnica - Štefultov

Základné informácie o pohrebe

Dátum a čas pohrebu 12/01/2019 15:00 Banská Štiavnica - Štefultov


Pohreb

Kostol svätej Anny, štefultov, Banská Štiavnica

Kremácia

Krematŕium Kremnička, Kremnička, 97405, Banská Bystrica