Gabriela Kováčová

  • Narodený/á: 17 júla 1965
  • Zomrel/a: 9 februára 2019

Posledný krát tu
šepkáme do ticha,
že sa raz stretneme
je naša útecha.
Na spomienkovej stránke môžete zanechať na počesť zosnulej osoby vašu kondolenciu, zapáliť sviečku, zakúpiť kvety v e-shope priamo na pohreb alebo prispieť darom.

Banská Štiavnica

Základné informácie o pohrebe

Dátum a čas pohrebu 13/02/2019 13:00 Banská Štiavnica


Pohrebný obrad

Dom rozlúčky Frauenberg, Jozefa Karola Hella, 96901, Banská Štiavnica

Kremácia

Krematŕium Kremnička, Kremnička, 97405, Banská Bystrica