ľudmila Pastierová

  • Narodený/á: 2 januára 1933
  • Zomrel/a: 23 marca 2019

Posledný krát tu
šepkáme do ticha,
že sa raz stretneme
je naša útecha.
Na spomienkovej stránke môžete zanechať na počesť zosnulej osoby vašu kondolenciu, zapáliť sviečku, zakúpiť kvety v e-shope priamo na pohreb alebo prispieť darom.

Banská Štiavnica
26 Marca 2019 14:00
CHARON SERVICES s.r.o.

Základné informácie o pohrebe

Dátum a čas pohrebu 26/03/2019 14:00 Banská Štiavnica


Pohrebný obrad

Dom rozlúčky Frauenberg, Jozefa Karola Hella, 96901, Banská Štiavnica

Kremácia

Krematŕium Kremnička, Kremnička, 97405, Banská Bystrica